Zvažujete, že využijete dotaci na zateplení Vašeho rodinného domu nebo si chcete postavit pasivní dům? Pak Vám zpracujeme potřebnou projektovou dokumentaci, kterou po Vás SFŽP bude vyžadovat. Projekt zpracujeme kdekoli v ČR.

Připravíme projekty na tyto dotace:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

  • dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy včetně vegetačních, stropu, podlahy na terénu

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

  • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností – pasivní domy nebo nízkoenergetické domy s rekuperací

C. Efektivní využití zdrojů energie

  • solární termické a fotovoltaické systémy,
  • výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem,
  • výměnu lokálních topidel na tuhá paliva (např. kamna využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění).

Projektová dokumentace bude obsahovat tyto části:

Kategorie A.
Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

■ stávající stav – půdorysy jednotlivých podlaží domu, řez budovou, venkovní pohledy

■ navrhovaný stav – půdorysy jednotlivých podlaží domu, řez budovou, venkovní pohledy

■ orientační umístění domu na pozemku s předpokládanými trasami vedení inženýrských sítí

■ textová část

■ energetické výpočty zpracované autorizovanou osobou

Ceny projektu od 35 000 Kč.

 

Kategorie B.
Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

■ návrh umístění domu na pozemku

■ půdorysy jednotlivých podlaží domu, řez budovou, návrh základové konstrukce, stropní a střešní konstrukce, venkovní pohledy

■ textovou část

■ projekt přípojek inženýrských sítí, případně žumpu nebo čistírnu odpadních vod, vsakovací systém

■ projekt vnitřních rozvodů vody, kanalizace, plynu, elektro, vytápění, nucené větrání

■ statické výpočty

■ požárně bezpečnostní řešení stavby

■ průkaz energetické náročnosti budovy

Ceny projektu od 120 000 Kč.

 

Kategorie C.
Efektivní využití zdrojů energie

■ půdorysy jednotlivých podlaží domu

■ schémata pro instalaci nových systémů

■ textovou část

■ energetické výpočty zpracované autorizovanou osobou

Ceny projektu od 5000 Kč.

 

Rovněž zpracujeme projekt na energetické úspory bytového domu. Nechte si zpracovat nezávaznou cenovou nabídku.

 

Rovněž zajišťujeme stavební dozor pro všechny kategorie. Součástí je závěrečná zpráva stavebního dozoru nutná pro vyplacení dotace.