Pokud již budova dosloužila, její technický stav není dobrý, ohrožuje okolí a nebo překáží další výstavbě nových domů, zpracovává se dokumentace na odstranění stavby, zjednodušeně demolice. Projekt zpracujeme kdekoli v ČR.

Jde o dokumenaci přesně specifikovanou ve Stavebním zákoně
a bude obsahova tyto části:

■ orientační umístění domu na pozemku včetně pravděpodobné polohy vedení inženýrských sítí

■ půdorysy jednotlivých podlaží domu, řez budovou, venkovní pohledy

■ textovou část

■ zhodnocení statikem, především v souvislosti s okolními stavbami

 

Není-li k dispozici původní projekt stavby, bude součástí projektu na odstranění stavby také pasport stavby, který zmapuje dosavadní provedení objektu určeného k demolici.