Historie

Firma vznikla 6. března 2004 a na začátku se věnovala jinému oboru podnikání. V roce 2010 koupil firmu současný majitel Bronislav Bierský, který od roku 1997 podnikal jako OSVČ v oboru projektování staveb. Firma změnila nejen název, ale také obor podnikání, a již se plně věnuje jen projektování. Do roku 2016 firma zajišťovala také výstavbu staveb, ale tato činnost byla ukončena z důvodu nedostatku kvalitních spolehlivých zaměstnanců.

Nabídka

HOUSEPROJEKT – project & building s.r.o. je firma, která je zaměřena na projektování staveb pro bydlení tzn. rodinné domky, bytové domy. Stavby pro bydlení projektujeme, ale i dozorujeme. Vše s vysokou odbornou péčí i profesionalitou.

Firmu vlastní jako jediný majitel Bronislav Bierský, autorizovaná osoba č. 1102429.

Projektujeme zděné domy, montované dřevostavby z OSB desek a sádrokartonu, roubenky či montované domy z Ekopanelů. Námi projektované stavby jsou energeticky úsporné, při dohodě nízkoenergetické nebo pasivní. Při projektování spolupracujeme s projektanty v oboru elektro, rovněž se statikem a energetickými auditory. Domy projektujeme na základě studií dodaných investory, dle požadavků investorů jsme schopni navrhnout domky individuální. Zájemcům o dřevostavbu nabízíme i náš katalog typových domků.

Projekty na novostavby rodinných domků řešíme individuálně a citlivě dle požadavků investorů.

Projektujeme stavby z cihelných prvků Porotherm, Heluz, z tvárnic Porfix, Ytong a jiné. Při projektování používáme katalogové podklady výrobců.

Jde o stavby tvořené dřevěnými nosnými konstrukcemi opláštěnými dřevoštěpkovými deskami OSB a sádrovláknitými deskami. Příčky se provádějí montované sádrokartonové nebo sádrovláknité s dřevěným nebo kovovým roštem.

Montované domy z desek Ekopanel, Pavatex

Základem těchto staveb je samonosná dřevěná konstrukce, která se opláští deskami Ekopanel nebo Pavatex. Konstrukce je možné řešit jako dřevěnou konstrukci sestavovanou na místě tzn. na stavbě, případně lze použít předem připravenou rámovou konstrukci.

Z Ekopanelů se tvoří také příčky, podhledy, podlahy.

Jde o stavby, kdy konstrukci domu tvoří opracované hranoly osazované ve vodorovném směru, které jsou současně pohledové z venkovní strany. Z vnitřní strany se pro zvýšení tepelného komfortu provádí dozdívka akumulačním zdivem, obklad Ekopanely nebo sádrovláknitými deskami.

V tomto oboru působíme od roku 2006. Jako u rodinných domků, stejně tak u bytových domů, projektujeme stavby zděné, montované dřevostavby i montované stavby z Ekopanelů. Parametry i vlastnosti bytových domů jsou obdobné jako u rodinných domků s tím rozdílem, že je nutné brát v potaz možnost pohybu osob s omezením pohybu případně postižených jako u každé veřejné stavby. I bytový dům může být energeticky úsporný nebo nízkoenergetické.

Provádíme projekci garáží pro individuální parkování, případně řadových garáží. Také zpracujeme projekt na pergolu pro parkování vozidla, pro volnočasové aktivity a podobně.

Připravíme zjednodušenou dokumentaci stávajících budov tzv. pasport tam, kde chybí původní výkresy nebo je stavba postavená jinak.

Připravujeme projekty na revitalizace bytových nejen panelových domů, rekonstrukce, opravy, nástavby a podobně. Rovněž dodáme projekty na dotace NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.

K projektům zajistíme vydání stanovisek dotčených orgánů – podklady pro vydání stavebního povolení nebo ohlášky, zpracujeme položkové rozpočty, provedeme stavební dozor.

Naše filosofie
Stavby v harmonii s přírodou, to nás baví. Proto navrhujeme úsporné a nízkoenergetické domy využívající obnovitelné zdroje jako dřevo, hlínu, slámu a podobně. A taky proto pomáháme snižovat energetickou náročnost již stojících staveb.
Činnost
  • Projekce
  • Zelená úsporám
  • Inženýring
  • Stavební dozor
  • další projekční činnosti
Z našich referencí