Firma HOUSEPROJEKT – project & building s.r.o. se od počátku specializuje na projektování rodinných domů a staveb pro rekreaci, včetně rekonstrukcí, přístaveb, nástaveb, snižování energetické náročnosti budov – zateplení. Zpracováváme rovněž projekty na odstranění budov nebo pasporty nemovitostí.

Projekty na rodinné domky a chaty zpracováváme především na Moravě a ve Slezsku, přesto máme za sebou projekty i v Čechách například v krajích: Praha, Středočeský, Pardubický, Královéhradecký, Vysočina, Liberecký.

 

Nabízíme Vám zpracování projektu na novostavbu domu z těchto materiálů a konstrukcí:

zděné domy

Projektujeme domy ze systémů Porotherm, Heluz, Ytong, Porfix.

dřevostavby

Projektujeme domy  postavené na systému rámových konstrukcí nebo taky 2by4,  ale i ekologické dřevostavby z materiálů jako Ekopanel, dřevovlákno Pavatex, také roubenky z lepených hranolů a v poslední době také dřevostavby z vrstvených CLT panelů.

Nabízíme řešení pro difúzně otevřené i uzavřené systémy, ale také pasivní domy.

Zpracujeme projekt na novostavbu, ale také přístavbu domu, nástavbu, rekonstrukci a podobně.

 

Zpracujeme různé stupně projektové dokumentace dle Vašich požadavků.
Můžete si vybrat z následujících částí:

studie stavby

■ návrh rodinného domku nebo chaty tzn. půdorys domu, výškové rozčlenění, venkovní pohledy na jednotlivé stěny domu

■ návrh předpokládaného umístění domu na pozemku

■ případně zajištění podkladů o vedení inženýrských sítí

projekt pro územní řízení

■ návrh umístění domu na pozemku

■ půdorysy jednotlivých podlaží domu, řez budovou, venkovní pohledy

■ textovou část

■ projekt přípojek inženýrských sítí, případně žumpu nebo čistírnu odpadních vod, vsakovací systém

■ požárně bezpečnostní řešení stavby

projekt pro ohlášení jednoduché stavby 

■ návrh umístění domu na pozemku

■ půdorysy jednotlivých podlaží domu, řez budovou, návrh základové konstrukce, stropní a střešní konstrukce, venkovní pohledy

■ textovou část

■ projekt přípojek inženýrských sítí, případně žumpu nebo čistírnu odpadních vod, vsakovací systém

■ projekt vnitřních rozvodů vody, kanalizace, plynu, elektro, vytápění

■ statické výpočty

■ požárně bezpečnostní řešení stavby

■ průkaz energetické náročnosti budovy

prováděcí projekt

■ půdorysy jednotlivých podlaží domu, řez budovou, návrh základové konstrukce, stropní a střešní konstrukce, venkovní pohledy vše včetně výpisu materiálu

■ textovou část

■ položkový rozpočet

■ v případě dřevostaveb zpracováváme výrobní výkresy jednotlivých stěnových konstrukcí.

dokumentace pro výběr zhotovitele stavby

■ půdorysy jednotlivých podlaží domu, řez budovou, návrh základové konstrukce, stropní a střešní konstrukce, venkovní pohledy vše včetně výpisu materiálu

■ textovou část

■ položkový rozpočet a rozpočet bez cen

 

PODKLADY, KTERÉ BUDEME KE ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU OD VÁS POTŘEBOVAT:

geodetické zaměření pozemku a okolí

Geodet  by měl zpracovat polohopis a výškopis pozemku jako podklad pro výkresy umístění domu na pozemku. Požadujeme dodat ve formátu dwg nebo dxf.

předběžné projednání záměru na stavebním úřadu v místě a na odboru územního plánování

Tímto projednáním získáte dostatek informací, aby jste věděli požadavky, jak by mohl  Váš dům vypadat. Jsou dány požadavky na výšku stavby, umístění střechy vzhledem k okolí, někdy barevné požadavky, požadavky na typ střešní krytiny a jiné. Je to vždy individuální podle lokality, kde hodláte stavbu realizovat.

předběžné projednání záměru na odboru životního prostředí v místě

Pokud  svůj záměr projednáte s odborem životního prostředí, pak získáte informace, zda Vám v místě stavby povolí napojení do kanalizace, do vsaku, domovní čistírnu odpadních vod, studnu i další informace.

mapové podklady o vedení a trasách inženýrských sítí

Tyto podklady si většinou zajistíme sami, ale pokud je již budete mít, ušetříme čas, který můžeme využít na projektování Vašeho domu.

 

UPOZORŇUJEME, ŽE OD ROKU 2020 BUDOU MUSET BÝT VŠECHNY NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ NAVRHOVÁNY A TUDÍŽ I REALIZOVÁNY V PASIVNÍM STANDARDU. Firma HOUSEPROJEKT má zkušenosti s navrhováním pasivních domů již od roku 2000.